Dobudování kanalizace v obci Albrechtice nad Orlicí

DSO Křivina, v souladu se svým plánem investic, zahájí v roce 2018 významnou investiční stavbu kanalizace v obci Albrechtice nad Orlicí. Výstavba nových kanalizačních stok v délce cca 1 500 bm naváže na dřívější etapy a významným způsobem přispěje k odkanalizování albrechtických domácností. Stavba vytvoří předpoklady pro napojení cca 230 nových obyvatel na vybudovanou splaškovou kanalizaci.
Rozpočtové náklady stavby činí 19 545 599,- Kč bez DPH.
Financování stavby se předpokládá z vlastních zdrojů investora, dotace z rozpočtu Mze ČR, případně s rozpočtu Královéhradeckého kraje.

Stavba splaškové kanalizace v Albrechticích nad Orlicí zahájena

Dne 29.8.2018 bylo předáno staveniště pro stavbu „ Dobudování kanalizace v obci Albrechtice nad Orlicí“.
Dodavatelem stavby je Společnost pro dobudování kanalizace v obci Albrechtice nad Orlicí, se sídlem Černilovská 25, 500 03 Hradec Králové – Rusek, IČO 498 14052.
Smluvní cena díla činí 18 985 699,- Kč bez DPH.
Stavba je financovaná z vlastních zdrojů investora a dotace z Ministerstva zemědělství ČR ve výši 9 551 000,- Kč.

Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje

DSO Křivina uzavřel dne 8.7. 2019 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na stavbu „Dobudování kanalizace v obci Albrechtice nad Orlicí“ ve výši 3 000 000,- Kč a tím je stavba spolufinancovaná i z rozpočtu Královéhradeckého kraje.
královehradecký kraj

Úřední deska
15.3.
Schválený rozpočet na rok 2021

Schválený rozpočet na rok 2021

15.3.
Střednědobý výhled 2021 - 2026 - schválený

Střednědobý výhled 2021 - 2026 - schválený

15.3.
Závěrečný účet za rok 2020 - schválený

Závěrečný účet za rok 2020 - schválený

21.2.
Návrh rozpočtu na rok 2021 - úprava

Návrh rozpočtu na rok 2021 - úprava

21.2.
Střednědobý výhled 2021 - 2030 - návrh - úprava

Střednědobý výhled 2021 - 2030 - návrh - úprava