O městech

V Dobrovolném svazku obcí Křivina jsou sdružené dvě obce, a to Albrechtice nad Orlicí a Týniště nad Orlicí. Tato veřejnoprávní korporace byla založena v roce 2005 a jejím cílem je provoz skupinového vodovodu a zajištění souvisejících služeb.

Týniště nad Orlicí

Týniště nad Orlicí je město v Královéhradeckém kraji v okrese Rychnov nad Kněžnou. Společně s přilehlými vesnicemi Křivice, Petrovice, Petrovičky, Rašovice a Štěpánovsko má 6331 obyvatel (stav k 31. prosinci 2004). Rozkládá se na katastrální ploše 5244,5 ha v nadmořské výšce 253 m n. m. Město leží v blízkosti soutoku Tiché a Divoké Orlice.


První písemná zmínka o městě je doložena z roku 1361. Pro borové lesy, které město obklopují, bývá Týniště nad Orlicí označováno jako „město v lesích“. Jeho název vznikl ze slova „týn“, které znamenalo opevněný hrádek na vyvýšeném místě. Znak města představuje borovice se zelenými větvemi na červeném štítu. Na kmeni stromu je bílý štít se třemi černými pruhy v horní části, což je znak pánů z Kunštátu. Erb městu udělil v roce 1487 kníže Jindřich starší z Kunštátu a z Poděbrad.

Město se nachází v zajímavém přírodním prostředí borových lesů s přírodními koupališti.

Zdroj: Oficiální internetová prezentace Týniště nad Orlicí

Albrechtice nad Orlicí

Obec Albrechtice nad Orlicí leží pod soutokem Tiché a Divoké Orlice, obklopena na jedné straně lesy a na straně druhé údolní nivou řeky Orlice.

První písemná zpráva o obci pochází z veršované kroniky Dalimila, kde je popsána bitva rytíře Mutině Skuhrovského s Němci u Albrechtic roku 1279. Albrechtice od svého vzniku patřily k majetku královské koruny a za panování krále Karla IV. (1346 - 1378) byly povýšeny na městečko.

 
V novodobé historii náležela obec od roku 1950 - 1961 do okresu Holice a od roku 1961 do okresu Rychnov nad Kněžnou. V roce 1981 se stala součástí města Týniště n.O. Po roce 1991 se opět osamostatnila a tento stav trvá dodnes. Obec je součástí  turisticky významné oblasti Orlické hory a Podorlicko.

Zdroj: Albrechtice nad Orlicí

Úřední deska
24.6.
Rozpočtové opatření č. 1/2024

Rozpočtové opatření č. 1/2024

24.6.
Schválený Závěrečný účet za rok 2023

Schválený Závěrečný účet za rok 2023

29.4.
Návrh Závěrečného účtu za rok 2023

Návrh Závěrečného účtu za rok 2023

9.4.
Střednědobý výhled rozpočtu - schválený

Střednědobý výhled rozpočtu - schválený

9.4.
Schválený rozpočet na rok 2024

Schválený rozpočet na rok 2024